Obchodné právo


V oblasti obchodného práva poskytujeme najmä, nie však výlučne nasledovné služby:


  • právna analýza, vypracovanie návrhov a pripomienkovanie rôznych typov nominátnych a inominátnych zmlúv podľa Obchodného zákonníka a to aj dvojjazyčne - v anglickom a nemeckom jazyku,

  • zakladanie obchodných spoločností, vypracovanie podkladov k zmenám v obchodných spoločnostiach,

  • splynutie, zlúčenie a rozdelenie obchodných spoločností, predaj časti podniku,

  • zabezpečenie záväzkov


  • zastupovanie v konaniach vo veciach Obchodného registra a to v konaní o zápise údajov do obchodného registra, v konaniach o zosúladení údajov v obchodnom registri so skutočným právnym stavom, v konaní o zrušení zápisov do obchodného registra,

  • zastupovanie v konaniach o zrušení obchodnej spoločnosti na návrh a bez návrhu,
  • právne poradenstvo a zastupovanie vo veci konkurzného alebo reštrukturalizačného konania,
  • zastupovanie v konaniach pred Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky vo veci registrácie ochrannej známky

DOHODNITE SI KONZULTÁCIU

Kontaktný formulár

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

Advokátka

Krátky text o našej spoločnosti

Služby

Občianske právo      Trestné právo      Obchodné právo    Ústavné právo

Kontakt

Tel: 0911 658 929
Email: gombosova@advokatke.skkmecova@advokatke.sk