Naše služby

Naše služby

Občianske právo

Podnázov služby

Trestné právo

Podnázov služby

Obchodné právo

Podnázov služby

Ústavné právo

Podnázov služby

Prečo zvoliť naše služby?

  • Dlhoročné skúsenosti
  • Profesionalita
  • Zodpovednosť
  • Individuálny prístup

Občianske právo

Právna analýza zmlúv, vypracovanie návrhov a pripomienkovanie kúpnych zmlúv, zámenných zmlúv, darovacích zmlúv, zmlúv o pôžičke/ o výpožičke, zmlúv o nájme rôznych typov nehnuteľností a hnuteľných vecí, zmlúv o sprostredkovaní, mandátnych zmlúv, zmlúv o postúpení pohľadávok, zmlúv o dielo, zabezpečenie záväzkov klientov rôznymi inštitútmi občianskeho práva, vypracovanie dohôd o urovnaní, vypracovanie zmlúv na mieru a iné.


Trestné právo

Právne poradenstvo a obhajoba obvineného v prípravnom konaní a zastupovanie obžalovaného v konaní pred súdom vrátane podania riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov v trestnej veci a iné.


Obchodné právo

Právna analýza, vypracovanie návrhov a pripomienkovanie rôznych typov nominátnych a inominátnych zmlúv podľa Obchodného zákonníka a to aj dvojjazyčne - v anglickom a nemeckom jazyku, zakladanie obchodných spoločností, vypracovanie podkladov k zmenám v obchodných spoločnostiach, a iné.


Ústavné právo

Právne poradenstvo vo veci porušenia základných práv a slobôd fyzických a právnických osôb, vypracovanie ústavnej sťažnosti podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky a zastupovanie v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky a iné.

DOHODNITE SI KONZULTÁCIU

Kontaktný formulár

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

Advokátka

Krátky text o našej spoločnosti

Služby

Občianske právo      Trestné právo      Obchodné právo    Ústavné právo

Kontakt

Tel: 0911 658 929
Email: gombosova@advokatke.skkmecova@advokatke.sk