Trestné právo


V oblasti trestného práva poskytujeme najmä, nie však výlučne nasledovné služby:


  • právne poradenstvo a obhajoba obvineného v prípravnom konaní a zastupovanie obžalovaného v konaní pred súdom vrátane podania riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov v trestnej veci,
  • právne poradenstvo vo veci žiadosti o podmienečné prepustenie odsúdeného z výkonu trestu odňatia slobody, vo veci žiadosti o zahladenie odsúdenie, vo veci žiadosti, že odsúdený sa v skúšobnej dobe osvedčil,
  • právne poradenstvo vo veci trestného oznámenia, vypracovanie trestného oznámenia,
  • právne poradenstvo a zastupovanie poškodeného v adhéznom konaní ( náhrada škody poškodeného podľa Trestného poriadku )

DODHODNITE SI KONZULTÁCIU

Kontaktný formulár

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

Advokátka

Krátky text o našej spoločnosti

Služby

Občianske právo      Trestné právo      Obchodné právo    Ústavné právo

Kontakt

Tel: 0911 658 929
Email: gombosova@advokatke.skkmecova@advokatke.sk