O   M N E

 

Som farmaceutka, mama, žena.

Keď tvorím parfémy, pracujem výlučne s prírodnými esenciami. Každá má pre mňa vibráciu farby, emócie. Parfém je vlastne zložený z voňavých „prežitkov prírody“. Mojím poslaním je tie zložky prepájať v správnom výbere, pomere a koncentrácii. Tak vzniká parfém s určitým zámerom, s určitou farbou - správou, ktorú o sebe dávame na známosť okoliu, ale aj sebe, každým jedným nádychom.

Baví ma tá farba emócií, vôňa celej palety premenlivosti života. Chvíľami nežná a láskyplná ako lúka kvetov, inokedy zase dravá a divoká ako levica. Camelia a Leonia v jednom. 

CameLeonia's Parfum. 
100% nature. 100% ja.

Vaša Hana Cameleonia

V Y F A R B I   S I   Ž I V O T   V Ô Ň A M I

VŠETKO O NÁKUPE

Doprava

Doručenie

Obchodné podmienky

GDPR

VŠETKO O NÁKUPE

Reklamácia

Reklamačný fomrulár

Odstúpenie od zmluvy

Zoznam alergénov

C A M E L E O N I A ' S   P A R F U M

SLEDUJTE NÁS NA SOCIAL