O    M  N  E

Som farmaceutka, mama, žena.

Keď tvorím parfémy, pracujem výlučne s prírodnými esenciami. Každá má pre mňa vibráciu farby, emócie. Parfém je vlastne zložený z voňavých „prežitkov prírody“. Mojím poslaním je tie zložky prepájať v správnom výbere, pomere a koncentrácii. Tak vzniká parfém s určitým zámerom, s určitou farbou - správou, ktorú o sebe dávame na známosť okoliu, ale aj sebe, každým jedným nádychom.

Baví ma tá farba emócií, vôňa celej palety premenlivosti života. Chvíľami nežná a láskyplná ako lúka kvetov, inokedy zase dravá a divoká ako levica. Camelia a Leonia v jednom. 

CameLeonia's Parfum. 
100% nature. 100% ja.

Vaša Hana Cameleonia

V  Y  F  A  R  B  I    S  I    Ž  I  V  O  T    V  Ô  Ň  A  M  I

VŠETKO O NÁKUPE

Doprava

Doručenie

C  A  M  E  L  E  O  N  I  A  ' S   P  A  R  F  U  M

SLEDUJTE NÁS NA SOCIAL