KONTAKT

Telefón: +421911542715
Na telefóne sme denne od 8:00 do 15:00

E-mail: info@cameleoniasparfum.com

Fakturačná adresa

PharmDr. Hana Bučková
Ulica Rudolfa Mocka 3751/2B,
84104 Bratislava

IČO: 54 567 009
DIČ: 1077774049

Nie sme platcami DPH.

Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
oddiel: sro, vložka číslo: 47461/V.

OPÝTAJTE SA NÁS

Dozorný orgán

Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55
fax č. 055/622 46 95

V Y F A R B I   S I   Ž I V O T   V Ô Ň A M I

VŠETKO O NÁKUPE

Doprava

Doručenie

C  A  M  E  L  E  O  N  I  A  ' S   P  A  R  F  U  M

SLEDUJTE NÁS NA SOCIAL