RAFINOVANOSŤ

Sieťové pančuchy pod dlhou sukňou?
Jazz, krvavý steak, perly a kašmír…

Myslím si, ze cesta k rafinovanosti ide cez nazretie do vnútornych hĺbok, cez zákutia, zranenia, chyby a podknutia. Prijímať svoje zranenia, dovoliť si ich cítiť a dať si čas vyliečiť si ich. Žiť svoju nedokonalosť a zároveň plnú autenticitu.

Rafinovanosť je vedieť ‚ako‘ a ‚čo‘. Napríklad – užívať si život v hocijakom veku.
Ta dáma, čo má 100 rokov a robí modelku. Vieš, ktorú myslím?

Tak ako ju vidím ja, tak ona srší životom. Nemusí s nikým súťažiť, niečo dokazovať. Nemusí si vyhladzovať vrásky, a napriek tomu vie byť sexy.

Je rafinovaná tým, že vie žiť život. A to je najväčší ‚kumšt‘ života!

Vyfarbi si život vôňami. Cameleonia´s Parfum